21.11.2015 Perustamiskokouksen Pöytäkirja

Perustamiskokous vesiensuojeluyhdistykselle

Aika 21.11.2015 klo 13.00 Paikka Kustavin kunnantalo

1 Avaus

Jukka Ekuri avasi kokouksen koollekutsujana kertoen: Joukko Pleikilänviikin rantakiinteistöjen asukkaita ovat ryhtymässä yhteisiin toimenpiteisiin lisääntyneen vesikasvillisuuden ja kaislojen kitkemiseksi sekä vesistön valuma-alueiden, virtaaman, veden laadun ja kalaston kokonaisvaltaiseksi kartoittamiseksi.

2 Osallistujien toteaminen

Kokouksesta on tiedotettu Pleikilänviikin ja Vasikkaluodon kiinteistöjen omistajille joiden sähköposti osoitteet on saatu kyselemällä. Liitteenä osallistujalista.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Jukka Ekuri ja sihteeriksi Erja Nio

4 Hankkeen esittely ja keskustelua Läsnäolijat olivat yhtä mieltä siitä, että yhdistys on paras tapa saada jotain aikaiseksi. Pelkästään Pleikilänviikki on toiminta-alueena liian pieni. Alueen pitäisi ulottua Huhtluodon eteläpäähän asti, jotta koko alueen veden laatua sekä virtaamia voitaisiin parantaa ja valvoa valumia.

5 Luonnos yhdistyksen säännöiksi

Ekuri esitteli liitteenä olevaa sääntöjä:

1 kohtaan päätettiin nimeksi Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ja kotipaikka Kustavi. Kohdan 3 kohdalla keskusteltiin jäsenyydestä ja äänioikeudesta sekä äänioikeuden rajoittamisesta. Asia jätettiin Jukka Ekurin ja Asko Nurmen valmisteltavaksi siten, ettei se ole yhdistyslain vastainen. Muut kohdat hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

6 Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittaminen Yhdistys Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys perustettu.

7 Jatkotoimet

7.1. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekuri, hallitukseen Asko Nurmi, Jyrki Pitkänen, Pia Ranta, Jarkko Turvanen, Teuvo Arvola, Juha Vasanen ja Erja Nio

Hallituksen tehtävänä on valmistella vuoden 2016 vuosikokoukselle: : • toimintasuunnitelma • talousarvio • jäsenmaksujen suuruus • toiminnantarkastajan valinta

8 Kokouksen päättäminen Jukka Ekuri päätti kokouksen klo 14.30 ja kiitti osallistujia aktiivisuudesta.

Kokouksen puolesta

Erja Nio

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.