21.5.2016 Vuosikokous

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys
Vuosikokous 21.5.2016 klo 14.00
Kustavin kunnantalo

1)Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Ekuri avasi kokouksen.

2)valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekuri
Sihteeriksi Erja Nio
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Kalske ja Mauri Vierimaa
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina

3)todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

4)hyväksytään kokouksen työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Vastaperustetulla yhdistyksellä ei ollut vielä esitettävää.

6)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Yhdistyksellä ei vielä ollut tässä kohdassa päätettäviä asioita

7)vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suu-ruudet
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Liite1.
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2016. Liite2.
Jäsenmaksuksi vuodelle 2016 vahvistettiin
- 20 e per varsinainen jäsen ja
- 10 e kannattava jäsen

8)valitaan hallituksen puheenjohtaja muut jäsenet (5-9)
Puheenjohtajaksi valittiin: Jukka Ekuri
Jäseniksi valittiin: Juhani Moisio, Erja Nio, Asko Nurmin, Jyrki Pitkänen, Pia Ranta ja
Juha Vasanen

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puolet
jäsenistä. Hallitusta ensi kertaa valittaessa erovuoroisuuden määrää arpa. Yhdeksi vuodeksi
arvottiin Asko Nurmi, Juha Vasanen ja Pia Ranta

9)valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Markus Hemmilä ja varatoiminnantarkastajaksi
Kirsi Hemmilä

10)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Puheenjohtaja esitteli tulevia hankkeita ja käytyjä keskusteluja mm. muiden vesiensuoje-
luyhdistysten ja mahdollisten rahoittajatahojen kanssa. Todettiin myös, että
syyskuussa järjestetään yhdessä Kustavin kunnan ja Valonian kanssa laajempi vesien lähivesien
kunnossapitoa koskeva neuvonta- ja informaatiotilaisuus. Yhdistyksemme toimii tilaisuuden
järjestäjänä ja siihen kutsutaan myös muita Kustavin ranta-alueiden asukkaita. Kunta maksaa
tilaisuuden kustannukset.

11)kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kokouksen jälkeen kuultiin asiantuntijapuheenvuoro;
Turun Ammattikorkeakoulun yliopettaja FT Arto Huhta piti esityksen aiheesta: Mitä jokainen
voi tehdä lähivesistöjen hyvän veden laadun eteen? Huhta kertoi käytännön toimista
vesikasvillisuuden hävittämiseksi ja virtaamien parantamiseksi sekä valumien ehkäisemiseksi
. Esityksen aineisto Liite3.

Pöytäkirjantarkastajat

Jukka Ekuri Erja Nio
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ari Kalske Mauri Vierimaa

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.