Torstai, syyskuu 23, 2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

Leikkuulinjoja suunnittelemassa Janne Rauhala ja Henri Laitonen.

Tiistai, syyskuu 7, 2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

Niiton jälkeen leikkuujätteen keräämiseen tarvitaan mökkiläisten talkootyötä. Leikkuujäte on saatava mahdollisimman tarkkaan pois vedestä, koska jotkin uposkasvit lähtevät leviämään aivan pienistäkin varren palasista. Mökkiläisten talkootyötä tarvitaan keruuseen. Oma talkootyö on myös edellytyksenä ELY-keskuksen rahoituksen nostamiseen. Talkootyötä vaaditaan avustusta vastaavan summan edestä. 

Ilmoitathan talkootyötuntisi

Perjantai, elokuu 6, 2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.

Uposkavien niittotyö liittyy yhdistyksen kolmivuotiseen ELY-keskuksen tukemaan vesienkunnostushankkeeseen. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Niittotyöhön on varattu 2 päivää (la-su). Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin tällä sivustolla. 

Lauantai, kesäkuu 12, 2021 - 11:22

Tervetuloa Vevesin vuosikokoukseen!

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilissä, Vesilintie 125
perjantaina 18.6.2021 klo 18.30  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat, mm. vuosikertomus ja tilinpäätös 2020 sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet.

Kaikki yhdistyksen alueen asukkaat ovat tervetulleita vuosikokoukseen. Koska kokous pidetään ulkotiloissa, maskipakkoa ei ole.

Keskiviikko, kesäkuu 17, 2020 - 09:18

Pleikilänviikissä sekä Katitraumassa tehdään uposkasvien leikkuutyötä veneväylältä 13.7.2020 alkaen. Niittotyöhön on varattu 4-5 päivää. Niiton jälkeen leikkuujätteen korjuuseen tarvitaan mökkiläisten talkootyötä.

Niitto suoritetaan ELY-keskukselta vuonna 2019 saadun 3-vuotisen rahoituksen turvin. Rahoituksen nostaminen edellyttää mökkiläisten talkootyötä avustusta vastaavan summan edestä. Lähdethän siis mukaan antamaan oman panoksesi vesialueemme kunnon parantamiseen!

Talkootyöt ilmoitetaan yhdistyksen sihteerille

Keskiviikko, kesäkuu 17, 2020 - 08:42

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilin kokouskalliolla, os. Vesilintie 125, perjantaina 24.7.2020 klo 18.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat, mm. vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet.

Kaikki yhdistyksen alueen asukkaat ovat tervetulleita vuosikokoukseen.

Sunnuntai, tammikuu 26, 2020 - 20:25

Yhdistyksen hallitus antoi keväällä 2019 Kustavin Kivimaan koulun oppilaille ideoitavaksi Vevesille oman logon. Usean hienon piirroksen joukosta voittajaksi valittiin Momo Kukkolan oivaltavasti suunnittelema ja taitavasti piirtämä kala-aiheinen logo. Kaunisvärisen piirroksen teemana oleva hyvinvoiva kala kirkkaansinisessä vedessä kuvastaa hyvin vesiensuojeluyhdistyksen toiminnan henkeä ja tavoitetta.

Logoa käytetään yhdistyksen kotisivulla sekä julkaisuissa.  

Sunnuntai, syyskuu 8, 2019 - 22:59

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua sekä vesistöjen ja rantojen kunnostusta ja hoitoa. Tähän työhön yhdistyksemme on saanut ELY-keskukselta rahoituksen kaislojen ja vesikasvien poistoon. Rahoitus on myönnetty kolmelle vuodelle, 3600 euroa/vuosi. Rahoituksen nostaminen edellyttää yhdistyksen jäseniltä talkootyötä vastaavan suuruisen summan edestä.

Talkootyön arvo on 15 euro/h käsin tehdystä työstä ja 30 euroa/h moottorityöstä, tämä voi olla esim. moottoriveneen käyttöä.

Sunnuntai, heinäkuu 28, 2019 - 12:14

Mikä on kasvi on ärviä, entä miten ahvenvita leviää ja voiko rakkolevää muka syödä? Näihinkin kysymyksiin sai moni Kustavin Salessa lauantaina 27.7. poikennut asiantuntevia vastauksia. Salen pihalla oli päivällä Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen infopiste, jossa yhdistyksen ja Valonian edustajat kertoivat vesiensuojelusta, vesien tilasta, eri vesikasveista sekä Vevesin toiminnasta. ELY-keskuksen jätevesineuvoja Marika Karulinna opasti jätevesiasioissa.

Maanantai, heinäkuu 22, 2019 - 20:54

Tervetuloa Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen infopistelle Kustavin Salen pihalle lauantaina 27.7. klo 10 – 14.

Infopisteellä voit testata vesikasvien tuntemustasi ja keskustella vesiensuojelutyöstä. Paikalla on vesiensuojeluyhdistyksen edustajien lisäksi myös Valonian jätevesiasiantuntija, jolta voit saada viimeisimmät tiedot jätevesien käsittelystä.

Tervetuloa juttusille!

 

Maanantai, heinäkuu 22, 2019 - 20:27

Pleikilänviikin rannoilta niitettiin talkoovoimin kaislaa heinäkuisena lauantaina. Veneeseen kiinnitetty niittokone osoittautui tehokkaaksi. Eri työvaiheisiin tarvittiin lisäksi muutama venekunta ja rannalla useampi haravoin ja talikoin varustautunut käsipari. 

Niitetyt kaislat koottiin ja kuljetettiin rantaan veneen keulaan kiinnitetyn haran avulla.  

Tiistai, huhtikuu 30, 2019 - 17:28

Vesiensuojelusta sekä vesistöjen ja rantojen kunnostuksesta löytyy laajasti tietoa. Yksi hyödyllinen ja monipuolinen sivusto on esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaisten kotisivu maajakotitalousnaiset.fi 

Kannattaa tutustua esimerkiksi näiden linkkien kautta: 
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/teemat/rannat-kuntoon-toimintamalli-asukkaille-ja-maanomistajille

Maanantai, huhtikuu 29, 2019 - 22:04

Kokouskutsu

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kustavin Seuratuvalla, Itärannantie 3 (pappilan pihapiirissä) lauantaina 25.5.2019 klo 13.00 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat, mm. vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet.

Kaikki yhdistyksen alueen asukkaat ovat tervetulleita vuosikokoukseen.

Maanantai, lokakuu 29, 2018 - 17:45

Rantojen ja vesialueiden kunnostamisessa tarvitaan sekä pienimuotoisia ranta-asukkaiden omia toimia että yhteisiä laajempia ja kauaskantoisempia hankkeita.   

Omien rantojen pienimuotoiset kaislanniitot ja uposkasvien keruut sujuvat hyvin naapureiden yhteisellä talkooporukalla. Kaikilla ei tarvitse olla omia työkaluja ja niittovälineitä vaan välineitä voidaan kierrättää ja jokaiselle löytyy sopiva tehtävä vesillä tai rantaryhmässä.

Maanantai, elokuu 13, 2018 - 13:06

 

Useat eri uposkasvit ovat tänä kesänä olleet haittana varsinkin matalissa lahdissa. Kasveja voi poistaa rajatuilta alueilta omin konstein. Tietoa kasveista ja suositelluista poistotavoista on saatavissa.   

Vesialueellamme esiintyy paikoin runsaasti kelluslehtisiä uposkasveja, esimerkiksi ahvenvitaa, ärviää ja karvalehteä, jotka haittaavat veden virtausta ja hankaloittavat veneilyä kiertyessään veneen potkuriin. Runsas kasvusto on ikävä haitta myös uimavesissä. Eri uposkasveja on tänä kesänä ollut jopa aiempia vuosia enemmän.

Maanantai, heinäkuu 30, 2018 - 10:58

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua sekä vesistöjen ja rantojen kunnostusta ja hoitoa. Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 jäsenmaksuiksi varsinaiselta jäseneltä 20 euroa ja kannatusjäseneltä 10 euroa.  

Jäsenmaksut maksetaan tilille:   FI70 5191 0020 0147 73
(Laita viestikenttään tiedoksi esim: Matti Kivi 20, Maija Kivi 10, Liisa Kivi 10)

Maksun eräpäivä on 20.08.2018.

 

Terveiset uudelta puheenjohtajalta

Hyvät  yhdistyksemme toiminta-alueen asukkaat!

Perjantai, heinäkuu 27, 2018 - 10:57

Kustavin loma-asukkaita hellivät pitkään jatkunut hellesää ja lukuisat tapahtumat, joista olemme saaneet nauttia. Meille kaikille, jotka olemme kiinnostuneita vesiensuojelusta, tuonee pitkä hellekausi myös lisää haasteita.

Torstai, toukokuu 3, 2018 - 12:33

KOKOUSKUTSU

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kustavin kunnantalolla lauantaina 26.5.2018 klo 13.30 alkaen.  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat.  Jäsenille lähetetään erikseen kokousaineisto sähköpostilla tai kirjeitse.  Kaikki kustavilaiset ja vapaa-ajanasukkaat ovat tervetulleita tilasuuteen.

Info- ja keskustelutilaisuus:     Vesiensuojelutyön mahdollisuudet Kustavissa

Paikka:                                         Kustavin kunnantalo 26.5. klo 13.30.

Ohjelma:

Tiistai, maaliskuu 27, 2018 - 10:02

Vesilinniemen kuormitus- ja kunnostusselvityksen loppuraportin voit nyt lukea täältä.

Torstai, maaliskuu 1, 2018 - 11:08

Vesilinniemen kuormitus ja kunnostustarpeet selvitettiin

Topenginlahden pohjukka. Edustalla ahvenvitaa ja taustalla järviruovikkoa. Kuva: Kirsi Ahonen / Valonia.

Sivut

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.