Pöytäkirja 2017

VESILINNIEMEN VESIENSUOJELUYHDISTYS
Vuosikokous 27.5.2017 klo 13:30
Paikka: Kustavin kunnantalo
Osallistujat liitteen mukaan.

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Jukka Ekuri avasi kokouksen kertoen samalla viimeaikaisia kuulumisia.
Kokouskutsu oli lähetetty 11.5.2017 sähköisesti. Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu
ja päätösvaltainen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekuri ja sihteeriksi Erja Nio.
Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Jarkko Turvanen ja Arja Lappeteläinen

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

4. Esitellään hallituksen vuodelta 2016 laatima vuosikertomus sekä
tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto

Esiteltiin ja lausunto luettiin.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2017

- toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
- päätettiin, että liittymismaksua ei peritä,
- jäsenmaksuksi vahvistettiin 20€/v ja kannatusmaksuksi 10€/v

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

- Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi
muiden hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta.
- puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekuri
- hallitukseen valittiin uudestaan erovuorossa olleet Asko Nurmi, Pia Ranta ja Juha Vasanen sekä
uutena Kirsi Hemmilä.
- Juhani Moision pyydettyä perustellusta syystä eroa hallituksen jäsenyydestä hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi valittiin Jarkko Turvanen.
- Todetaan, että hallituksen jäsenten Erja Nion ja Jyrki Pitkäsen toimikausi jatkuu.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markus Hemmilä. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Emilia Reinikainen

9. Keskustelua muista mahdollisista asioista
-

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo14:30.

Vakuudeksi:

Jukka Ekuri Erja Nio
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Jarkko Turvanen Arja Lappeteläinen

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.