Toimintasuunnitelma 2017

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jäsenasiat ja tiedottaminen
- Jäsenhankinta. Toimialueelle on n. 150 kiinteistöä. Yhdistyksemme toimii jokaisen hyväksi. Sen
vuoksi on oikein, että kaikki olisivat jollakin tavoin mukana toiminnassa. Tässä tarkoituksessa
laaditaan tiedotteita, joilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman monia asukkaita.
Naapuritiedotus on tärkeässä roolissa.
- Tiedostusta varten tarvitaan uusia yhteystietoja ja resursseja. Niitä hankitaan. On saatava
aktiiveja, jotka tiedottavat toiminnastamme ”jalkautumalla” maitse tai vesitse tiedottamaan
mahdollisimman monelle. Mediaa pyritään hyödyntämään.
- Syksyllä järjestetään jäsenille ja muillekin vesiensuojelusta kiinnostuneille info- ja keskustelutilaisuus
ajankohtaisesta aiheesta.
Yhdistyksen nettisivut veves.fi
- Edellä mainittujen tavoitteiden ja yhdistyksen hankkiman tiedon jakamiseksi yleisemminkin on
tarpeellista perustaa ja ylläpitää yhdistyksen omia nettisivuja. Tämä vaatii panostuksia ja
osaamista. Sivut saadaan käyttöön kesäkuun alussa.
- Nettisivujen ylläpito vaatii sellaista osaamista ja ajankäyttöä, jota yhdistyksen nykyisellä
hallituksella ei liiemmin ole. Sen vuoksi toivottavaa olisi, että tällaista osaamista alueemme
asukkaista löytyisi. Hyviä valokuviakin tarvitaan. Sivujen verkkotunnus on jo hankittu.
Yhteydet
- Yhteydenpitoa alan toimijoihin ylläpidetään ja kehitetään. Toimintavuoden aikana
yhteydenpito suuntautuu erityisesti Saaristomeren suojelurahaston, Valonian, Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistyksen ja Kustavin kunnan suuntaan.
Vesialueittemme kuormitus- ja kunnossapitoselvitys
- Yhdistyksemme on saanut toimintavuodelle 2017 hankerahaa Saaristomeren suojelurahastolta
6.500€. Hankkeen perusselvitykset, neuvottelut, maastokatselmukset, vesinäytteiden ottaminen,
asukaskysely, yhteistyö eri tahojen kanssa ja raportointi toimenpide-ehdotuksineen ajoittuvat koko
toimintavuodelle. Tämä projekti vaatii ohjausta sekä seurantaa ja antaa suuntaviivat tulevien
vuosien toiminnalle.
- Hankehakemus kokonaisuudessa liitetään toimintasuunnitelmaan.

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.