Toimintasuunnitelma 2018

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistys ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Jäsenasiat ja tiedotus

Keskeistä on edelleen uusien jäsenten hankkiminen.  Potentiaalia riittää.  Tiedotusta tulee tämän vuoksi tehostaa. On välttämätöntä jakaa tietoa yhdistyksen tavoitteista ja jäsenten mahdollisuuksista toimia sen piirissä.  Nettisivujen aineistoa tulee päivittää ja lisätä.  Hallitus laatii tiedotussuunnitelman ja vastuuhenkilöt sen toteuttamiseksi.  ”Laiturikierroksia” tulee jatkaa.

Yhteydenpitoa jäsenistöön tulee lisätä.  Tämän lisäksi yhteydenpito muihin vesiensuojelutahoihin on meidän kaltaisen paikallistason toimijan kannalta hyödyllistä. Sen vuoksi yhdistyksen tulee olla aktiivinen toimija tietoisuuden lisäämisessä vesiensuojelun mahdollisuuksista ja toimintatavoista Kustavissa ja laajemminkin ja pyrkiä verkottumaan.

Hankeselvityksen jatkotoimet

Kuormitus- ja kunnostustarveselvityksen toimenpide-ehdotusten jatkosuunnittelu, toteuttaminen ja aikatauluttaminen sekä rahoituksen etsiminen. Raportissa ehdotetaan hoito- ja kunnostustoimiksi eri kohteissa mm. uposkasvillisuuden ja ruovikkojen niittämistä, kosteikkojen rakentamista, maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden huomioimista, ruoppauspinta-alan minimoimista, vesiensuojelutoimia rantakiinteistöillä jätevesien, kompostoinnin ja rannan käytön osalta sekä moottoriveneiden ajonopeuksien alentamista, hoitokalastusta ja omatoimisen vesistöseurannan järjestämistä. 

Työsarkaa siis riittää ja rahoitusta sekä toimijoita tulee etsiä tehokkaasti.  On syytä pitää yhteyttä aktiivisesti V-S ELY:n asiantuntijoihin ja muihin vesiensuojelutyötä tekeviin tahoihin.

Hallinto ja toiminta

Yhdistyksen hallintoon ja muuhunkin aktiivitoimintaan tulee saada lisää innostunutta väkeä työn suuntautuessa lähivuosina konkreettisen tekemisen ja palvelujen hankkimisen suuntaan.  Pitkäjänteinen työ vaatii useita tekijöitä ainakin tiedottamisen, aktiviteettien suunnittelun ja toteuttamisen, rahoituksen etsimisen, yhteydenpidon sekä jäsenhankinnan osalta.

Jäsenille tulee jakaa informaatiota siitä, mitä itse voi tehdä lähivesien pitämiseksi puhtaana.  Muun muassa rantakiinteistöjen kompostoinnista, jätevesien käsittelystä yms. on jaettava konkreettista tietoa esim. Veves.fi -sivustolla tai esitemateriaalia hankkimalla ja tilaisuuksia järjestämällä.  Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään vesiensuojelun mahdollisuuksia käsitelevä info- ja keskustelutilaisuus.

 

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.