Vuosikokouksen pöytäkirja 26.5.2018

PÖYTÄKIRJA

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous 
Aika      lauantaina 26.5.2018 klo 13.30 alkaneen infotilaisuuden jälkeen n. klo 15.00
Paikka  Kustavin kunnantalo
Läsnä   liitteen mukaan

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Ekuri avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Valittiin puheenjohtajaksi Jukka Ekuri. Sihteeriksi valittiin Riitta Ekuri. 
Valittiin Jyrki Pitkänen ja Asko Nurmi pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

4. Esitellään hallituksen vuodelta 2017 laatima vuosikertomus sekä  tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto

Käytiin läpi toimintavuoden 2017 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus toimintavuodelta 2017.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018

Esitys: ei liittymismaksua, jäsenmaksu 20€/v ja kannatusmaksu 10€/v

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä.  Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi muiden hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta.

Nykyinen hallitus:
puheenjohtaja: Jukka Ekuri (erovuorossa)
jäsenet (erovuorossa): Erja Nio, Jyrki Pitkänen, Jarkko Turvanen,  
jäsenet (jatkavat): Asko Nurmi, Pia Ranta, Kirsi Hemmilä, Juha Vasanen

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Jarkko Turvanen seuraavaksi kalenterivuodeksi. Päätettiin, että erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle valitaan Jukka Ekuri, Erja Nio ja Jyrki Pitkänen.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Emilia Pennanen ja varatoiminnantarkastajaksi Aki Pennanen.

9. Mahdollisuus keskusteluun ja evästyksiin

Todettiin, että tietosuoja-asetuksen edellyttämä seloste on tulossa yhdistyksen nettisivuille.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33. Puheenjohtaja esitti kiitokset kuluneista 2,5 vuodesta.

Vakuudeksi:                  

Jukka Ekuri                                       Riitta Ekuri
puheenjohtaja                                   sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu
Jyrki Pitkänen                                    Asko Nurmi                

           

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.